Aseiden deaktivointi

Poliisihallitus on antanut 14.1.2010 ohjeen ampuma-aseiden deaktivoinnista. Ohje korvaa 8.9.2008 annetun ohjeen numero SM-2008-793. Ohje tulee voimaan 14.1.2010 ja ohjetta noudatetaan tästä päivämäärästä lähtien riippumatta siitä milloin ampuma-aseen deaktivointi on suoritettu. Ruotsinkielinen ohje toimitetaan viimeistään 20.1.2010.

Ampuma-aseen osien tekeminen pysyvästi toimintakelvottomaksi (ampuma-aseen osan deaktivointi).

Aseen osaa pidetään ampuma-aseasetuksen 3 §:n mukaan pysyvästi toimintakelvottomana (deaktivoituna), kun se ei siihen tehtyjen muutosten seurauksena enää sovellu käytettäväksi siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu. Tältäkin osin muutokselta tulisi edellyttää sellaista pysyvyyttä, ettei osan toimintakuntoiseksi tekemisen tulisi olla mahdollista yksinkertaisin ja helposti toteuttavin toimin.

Patruunapesä deaktivoidaan tekemällä aukko patruunapesän seinämään patruunapesän koko leveydeltä ja 4/5 osan pituudelta.

Piippu deaktivoidaan tekemällä piipun seinämään vähintään yhden millimetrin levyinen piipunsuuntainen ja piipun pituinen aukko kuitenkin siten että piipun suu jää 10 millimetrin osalta ehjäksi. Vaihtoehtoisesti piippu voidaan deaktivoida poraamalla piippuun enintään 50 millimetrin välein koko piipun pituudelta reikiä, joiden halkaisija on vähintään piipun suurimman sisähalkaisijan suuruinen. Reikiä tulee olla vähintään kaksi.

Sulkulaite deaktivoidaan poistamalla iskupohja kokonaan tai vähintään 10 millimetrin syvyydeltä. Vaihtoehtoisesti iskupohja voidaan deaktivoida poistamalla iskupohja viistosti 45 asteen kulmassa. Lisäksi poistetaan kaikki mahdolliset sulkulaitteen sulkuolakkeet tai toiminnaltaan vastaavat osat.

Ampuma-aseen deaktivointi

Ampuma-aseasetuksen 2 §:n 3 momentin mukaan deaktivoituna pidetään ampuma-asetta, jonka iskupohjan sisältävä sulkulaitteen osa, patruunapesä tai sitä vastaava osa sekä piippu tai putki on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. Ampuma-ase ei saa olla ilman erityistietoja ja -taitoja muutettavissa ampumakelpoiseksi. Ampuma-aseasetuksen 2 §:n perustelujen mukaan tämä merkitsisi käytännössä sitä, ettei aseen toimintakuntoiseksi tekemisen tulisi olla mahdollista kuin ammattitaitoiselle asesepälle tai vastaavalle henkilölle.

Deaktivoitu patruunapesä, deaktivoitu piippu ja deaktivoitu sulkulaite tai deaktivoitu patruunapesä-piippuyhdistelmä ja deaktivoitu sulkulaite kiinnitetään hitsaamalla luotettavasti toisiinsa ja ampuma-aseen runkoon siten, ettei aseen toimintakuntoiseksi tekeminen tai aseen osien irrottaminen ja toimintakuntoiseksi tekeminen ole mahdollista kuin ammattitaitoiselle asesepälle tai vastaavalle henkilölle.

Deaktivoidun ampuma-aseen patruunapesä ja piippu on oltava esteetön siten että deaktivoinnin tarkastus on mahdollinen käyttämällä tarkastuksessa esimerkiksi endoskooppia.

Alumiinisten, muovisten ja muista materiaaleista valmistettujen osien, joita ei voida hitsaamalla kiinnittää teräksisiin osiin, kiinnittämisessä tulee käyttää muita soveltuvia ja luotettavia kiinnitysmenetelmiä kuten esimerkiksi tapeilla kiinnittämistä.

Sinkojen, kranaatinheittimien, takaaladattavien tykkien sekä rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vastaavien ampuma-aseiden sekä ohjus- ja raketinjärjestelmien osalta poliisihallitus antaa tarvittaessa ampuma-asekohtaiset deaktivointiohjeet. Poliisihallitus antaa tarkemmat ohjeet niiden ampuma-aseiden deaktivoinnista, joiden rakenne saattaa edellyttää muutostoimenpiteiden soveltamista.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF
Kielet
Ostoskori
Ostoskorisi on tyhjä.

Viimeksi päivitetty
27.07.2021
Uutiset